Wij van Easy Drench

Mijn leven begon in Assen op de boerderij van mijn ouders. Daar heb ik de liefde voor het boeren vak meegekregen door te helpen met de verzorging van onze 100 koeien.

Het leven met de dieren op de boerderij is mijn passie geworden. Daarom heb ik na mijn opleiding Economie doorgeleerd aan de landbouwschool in Leeuwarden.

Op de Hogeschool Van Hall Larenstein heb ik de studie Melkveehouderij gevolgd. Ondertussen ben ik altijd in de praktijk bezig geweest. Met mijn diploma Melkveehouderij op zak ben ik de arbeidsmarkt opgegaan en ben steeds in de agrarische sector werkzaam geweest. Bij mijn werk was de koe altijd in de buurt.

Mijn kennis zet ik in voor mijn passie. Een passie voor gezonde koeien in een gestroomlijnd proces. Want voor mij is dierenwelzijn niet een momentopname maar een continu proces. Mijn kwaliteiten komen naar voren bij het plannen, vooruitzien en het maken van strategische keuzes. Door zelf praktisch en strategisch bezig te zijn zie ik regelmatig mogelijkheden voor de verbetering van het dierenwelzijn. De Easy Drench is een voorbeeld van een zelf uitgewerkt idee. Een idee om de veehouder te helpen om zijn vee gezond te houden. Het concept is getest bij verschillende melkveehouderijen. Na enkele aanpassingen van het prototype is sinds begin 2019 de verkoop gestart.

De Easy Drench is nu beschikbaar voor elke veehouder. Specifiek voor het drenchen van koeien is de Easy Drench nu te bestellen.

De Easy Drench is nu beschikbaar voor elke veehouder.