Dierenwelzijn

Een melkkoe heeft veel water nodig om gezond en fit te blijven. Een gezonde volwassen koe heeft zeker 150 liter water per dag nodig om goed te kunnen functioneren en produceren. Wanneer een koe te weinig drinkt heeft dit directe gevolgen voor het welzijn en de productie.

Koeien die niet fit zijn door ziekte of afkalven hebben vaak moeite om voldoende water binnen te krijgen. Om de dieren hier snel mee te helpen is het gebruik van de Easy Drench een uitkomst. Drenchen is het toedienen van een bepaalde hoeveelheid water. De meest algemene toepassing van drenchen is uitdroging. Uitdroging is bij koeien op verschillende manieren vast te stellen. Knijp bijvoorbeeld in de huid van de koe. Als de huid even rechtop blijft staan, dan is dit een indicatie voor uitdroging. Ook diepliggende ogen zijn een indicatie voor uitdroging.

De temperatuur van het water van een drench kan het beste vergelijkbaar zijn met de lichaamstemperatuur van de koe. Als het erg warm weer is kunt u ervoor kiezen om iets koeler water te gebruiken. Het is niet wenselijk om een koe bij warm weer koud water te geven. Water met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de lichaamstemperatuur zorgt juist voor extra stress. Controleer voor het drenchen dus de temperatuur van het dier en van het water.

Ik help u graag om te bepalen hoeveel water een koe mogelijk nodig heeft. Om snel te kunnen handelen kunt u mij het beste bellen. Ik ben bereikbaar op 06-51 60 12 22. Dan kunnen we afspreken welke mogelijkheden er zijn. Natuurlijk moet ik ook de koe in beeld hebben. Als het kan kom ik het liefste persoonlijk langs, maar foto’s of video’s van de koe geven mij ook een beeld van de gezondheid van het dier.

Wanneer er sprake is van uitdroging bij een koe, dan is de kans groot dat er ook een tekort aan vitaminen en mineralen is ontstaan. De aanleiding voor de uitdroging kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer een koe last heeft van diarree is het verlies aan vocht groot en ligt uitdroging op de loer. Naast diarree zijn er meer specifieke aandoeningen waarbij drenchen zeer waardevol is voor de gezondheid van de koe. We bespreken hier enkele veel voorkomende oorzaken.
Slepende melkziekte

Omdat er veel energie van de koe gevraagd is tijdens de dracht, is het opstarten van de melkproductie een risico. De melkproductie kost namelijk ook veel energie. Ongeveer 25% van afgekalfde koeien heeft een energietekort. In veel gevallen is dat niet zichtbaar en lukt het de koe zelfstandig om dit tekort in te lopen. Als de koe niet in staat is om voldoende energie uit de voeding op te nemen, dan teert zij in op de vetreserves. Bij de reactie van het omzetten van vet naar energie ontstaan ketonen. Als er teveel ketonen in het bloed terecht komen, dan wordt de koe ziek. Ongeveer de helft van de koeien met een energietekort krijgt last van de hoeveelheid ketonen.

Door de combinatie van extra energie en gist krijgt de koe precies wat ze nodig heeft voor een snel herstel. Hiermee krijgt ze de energie om het tekort op te heffen. Het zorgt ook voor een verlaging van de ziekmakende ketonen in het bloed. De werking van de pens wordt verbeterd door de toename van de pensflora. De spijsvertering wordt dus ondersteund voor een betere eetlust en een betere opname van voedingsstoffen.
Uierontsteking

De bacterie Eschericia coli kan zorgen voor een ontsteking van de uier. Deze aandoening is ook bekend als acute E. coli-mastitis. Bij een ontsteking door E. coli is het belangrijk dat er snel gehandeld wordt. De groei van het aantal bacteriën gaat namelijk razendsnel. Bij een groter aantal bacteriën nemen de symptomen van de mastitis toe. Uiteindelijk kan de koe in shock raken en in de meeste gevallen wordt dit het dier fataal.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van is het toedienen van vocht. Door het toedienen van vocht, wordt het lichaam in staat gesteld de schadelijke bacteriën en stoffen snel af te scheiden. Met een drench kan het vocht snel worden toegediend, met passende toevoegingen.

Bij uierontsteking adviseren wij om de koe te drenchen. Gebruik hierbij een drenchpoeder dat zorgt voor een correctie van de mineralenbalans en de zuurgraad van het bloed. De samenstelling moet ook gericht zijn op het stimuleren van de vochtopname als remedie tegen de uitdroging. Om het vochttekort aan te vullen adviseren wij bovendien om voldoende water toe te dienen. Hierdoor is de koe sneller van de ontsteking en pijn af. Wanneer de ontsteking is verdwenen is de melk bovendien weer goed voor de productie. Hoeveel water een koe nodig heeft hangt natuurlijk af van de toestand van de koe. Hier noem ik vier manieren waarop u kunt inschatten hoe groot de uitdroging is. Namelijk de pensvulling, de eetlust, de vacht en de ligging van de ogen.

Een geringe pensvulling duidt op een vochttekort. Achter de ribben aan de linker flank ligt de pens. Als de pens niet goed gevuld is, dan is deze plaats duidelijk ingevallen. De eetlust is ook een signaal dat duiden kan op uitdroging. Als de koe langere tijd niet vreet, dan is het risico op uitdroging groter. De vacht van de koe hoort te stralen. Een koe met een vochttekort heeft een doffe vacht. Bovendien blijft de vacht van een dier met uitdrogingsverschijnselen rechtop staan als je erin knijpt. De huid hoort soepel te zijn en snel weer terug te vallen. Als de ogen van een koe zichtbaar zijn ingevallen is er sprake van een ernstig vochttekort.

Ik help u graag om te bepalen hoeveel water een koe mogelijk nodig heeft. Om snel te kunnen handelen kunt u mij het beste bellen. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-51 60 12 22. Dan kunnen we afspreken welke mogelijkheden er zijn. Natuurlijk moet ik ook de koe in beeld hebben. Als het kan kom ik het liefste persoonlijk langs, maar foto’s of video’s van de koe geven mij ook een beeld van de gezondheid van het dier.
Klassieke melkziekte

Na het afkalven komt de melkproductie snel op gang. Zeker na een periode van droogstand met het juiste rantsoen. Door het snel op gang komen van de melkproductie heeft de koe ook snel behoefte aan een relatief grote hoeveelheid calcium. Als de koe niet snel voldoende calcium kan vrijmaken uit het voer, dan ontstaat een calciumtekort. Calcium is belangrijk voor onder andere een goede werking van de spieren. Deze aandoening heeft daarom veel mogelijke problemen tot gevolg voor het goed functioneren van de koe.

Dieren met klassieke melkziekte of kalfziekte zijn te behandelen door het opheffen van het calciumtekort. Het snel toedienen van calcium is mogelijk met de Easy Drench. Ook bij klassieke melkziekte adviseren om de koe tijdig te drenchen. Gebruik in dit geval een drenchpoeder met daarin alle voedingsstoffen die een koe na het afkalven nodig heeft voor een goede start van de lactatie. Het toedienen van deze stoffen met behulp van een drench stimuleert de eetlust. Door het toedienen van een grotere hoeveelheid vocht, wordt de pens op spanning gebracht. Doordat de pens wordt gestimuleerd komt de spijsvertering sneller op gang. Het stimuleren van de spijsvertering na afkalven is belangrijk. Koeien gaan als gevolg van de melkziekte namelijk vaak minder eten. En juist de voeding is belangrijk om voldoende noodzakelijke voedingsstoffen binnen te krijgen.


Gebruikte artikelen:
Drenchen van koeien
Escherichia coli
Melkziekte
Ketose (slepende melkziekte)
Geef lauw drinkwater direct na afkalven
Diergezondheid / Temperatuur rundvee

De Easy Drench is nu beschikbaar voor elke veehouder.